Technisch Lifecycle Management

Onze klant is een grote ZBO (Zelfstandig Bestuur Orgaan) binnen de Rijksoverheid. In 2010 is een complexe consolidatie afgerond van zeven data centers (bij vier externe leveranciers) naar een twin data center (bij één leverancier). Hierbij zijn 800 businessapplicaties gerationaliseerd naar 200. Na consolidatie in het nieuwe data center is er nog steeds een grote variëteit aan systeemplatformen. De volgende stap is het wegwerken van achterstallig technisch onderhoud op basis van gestructureerde aanpak voor technisch life cycle management waarbij HCS wordt gevraagd om mee te helpen in de technische realisatie.

Als basis voor de uitvoering worden als eerste samen met de leveranciers van hardware en software de standaard technische stacks bepaald. Dit zijn proven, stabiele combinaties van versies van operating systemen, database management systemen en middleware. En er wordt besloten dat deze stacks één keer per 18 maanden een refresh krijgen. Tot op Raad van Bestuur niveau wordt geborgd dat business applicaties maximaal op stack n-1 mogen draaien in het data center maar niet op stack n-2. Op basis van dit uitgangspunt wordt het voor de applicatie eigenaren duidelijk wanneer het onderliggende systeem platform van een upgrade zal worden gezien en kan hier vroegtijdig rekening mee worden gehouden in de business- en functionele wijziging kalender.
Aanvullend aan de standaard technische stacks wordt een methodische aanpak vervaardigd: de APK (Applicatie Periodieke Keuring).

Hierbij wordt de applicatie objectief geïnspecteerd op zes compliance domeinen:

  1. requirements en ontwerp
  2. beleid
  3. hardware assets
  4. software assets
  5. procesmanagement – operationele processen en
  6. procesmanagement – tactische processen.

Na het uitvoeren van de inspecties is volledig en transparant duidelijk voor ieder compliance domein waar niet aan wordt voldaan en wordt bepaald welke maatregelen benodigd zijn. Met als resultaat één, integraal technisch onderhoudsplan op basis waarvan het benodigd technisch onderhoud in samenhang wordt uitgevoerd met minimale business discontinuïteit.
Onderdeel van de upgrade strategie is de bouw van een nieuwe OTAP straat naast de bestaande. Hierdoor is er geen interferentie met dagelijkse beschikbaarheid noch met reguliere wijziging processen. In nauwe samenwerking met de software leveranciers wordt een technische release samengesteld die volledig werkt op de nieuwe OTAP straat. Na technische- en functionele testen die correcte werking hebben vastgesteld van de applicatie(s) in het onderhoudsplan vindt, wordt de Go Live uitgevoerd. Met natuurlijk roll-back scenario’s voor geval er tijdens de Go Live zich toch problemen mochten voordoen.

De technisch specialisten van HCS zijn niet alleen betrokken bij het uitvoeren van impact analyses, als onderdeel van de inspectie, maar zijn ook verantwoordelijk voor het opbouwen van de nieuwe OTAP straat conform de standaard technische stacks en de installatie van de technische releases van de applicatiesoftware. Tijdens het testen en de Go Live zijn ze spin in het web op het gebied van technische ondersteuning en het uitvoeren van succesvolle technische upgrades. Samen met onze klant heeft HCS in drie jaar tijd via een gestructureerde en voorspelbare uitvoering het achterstallig technisch onderhoud weggewerkt met als gevolg dat de kritieke business applicaties in het data center volledig technisch in support zijn gebracht –en blijven– waardoor leveranciers van hardware, software en beheer in staat zijn gesteld om hun SLA verplichtingen blijvend na te komen. Een grote zorg minder voor onze klant.