Simpel Ontsluiten

Informatie is overal. Bedrijven zijn steeds meer digitaal, met gegevens als de motor van de nieuwe digitale economie.

Om juiste en tijdige beslissingen te kunnen nemen is het van groot belang dat u toegang heeft tot informatie om die beslissingen op te baseren. Daarnaast vragen uw klanten u voortdurend en op steeds wisselende tijdstippen om informatie: over uw producten, of over de status van een aanvraag. Deze informatie bevindt zich steeds meer in veel verschillende systemen. Gegevensuitwisseling tussen die systemen is een randvoorwaarde voor uw bedrijfsvoering.

Er zijn veel verschillende manieren van gegevensontsluiting. Van de zeer complexe, servicegerichte architecturen uit het vorige decennium tot de huidige tendens, door uitvraag op microniveau. Bij HCS Company specialiseren we ons op twee specifieke gebieden van gegevensontsluiting:API MAnagement en Data Virtualisatie.

Simpel Ontkoppelen: omvat alles wat nodig is om een API (Application Programming Interface) te kunnen managen. Denk hierbij zowel aan technische zaken als Access Control en Rate Limiting als aan non-technische zaken zoals Community Management en betalingsverkeer.

Simpel Ontsluiten: Data is verspreid over verschillende locaties binnen- en buiten uw organisatie. Data Virtualisatie zorgt voor een virtuele laag op uw brondata en maakt deze toegankelijk voor afnemende applicaties. Hiermee realiseert u een ontkoppeling van databronnen en ontsluit u data op een gecontroleerde en veilige manier.

"API's waren er altijd al, ze zijn alleen nog nooit eerder op een goede wijze gepubliceerd"

Eric van Beek
DevOps Cloud Architect

HCS Company gelooft dat gegevensontsluiting eenvoudiger kan. Zo bieden we één oplossing voor ontwikkeling en beheer van microservices, waarmee u overzicht krijgt en houdt over welke informatie u verstrekt en aan wie, op een veilige, schaalbare manier (API Management). Daarnaast hebben we een oplossing voor het aan elkaar verbinden van grote hoeveelheden data (ontkoppeld van maar met behoud van de bron), het vinden van verbanden en het vervolgens ontsluiten hiervan in de vorm van ons Data Virtualisatie-platform.

Kort en kernachtig

Uitdaging

Exponentiële groei in vraag- en aanbod van gegevens; wens om ketenintegratie.

Oplossing

Gegevens en microservices snel, betrouwbaar en veilig ontsluiten en ontkoppelen.

Technologie

API Management, Data Virtualisatie

Technologie

Data Virtualisatie

Data is verspreid over verschillende locaties binnen- en buiten uw organisatie. Data Virtualisatie zorgt voor een virtuele laag op uw brondata en maakt deze toegankelijk voor afnemende applicaties. Hiermee realiseert u een ontkoppeling van databronnen en ontsluit u data op een gecontroleerde en veilige manier.

API-Management

Omvat alles wat nodig is om een API (Application Programming Interface) te kunnen managen. Denk hierbij zowel aan technische zaken als Access Control en Rate Limiting als aan non-technische zaken zoals Community Management en betalingsverkeer.

Meer informatie

Op basis van onze jarenlange ervaring en nieuwe mogelijkheden in de markt hebben we een Quick-Scan ontwikkeld om verbeteringen voor uw organisatie in kaart te brengen. Het resultaat van de Quick-Scan is een op maat gemaakte Klant-Succes-Case op één A4.