Oplossingen

Simpel Innoveren 

Iedereen ervaart het, IT-organisatie zijn volop in transformatie. De opkomst van nieuwe technologische gamechangers enerzijds en nieuwerwetse oplossingen anderzijds zetten alles in beweging. HCS Company begeleidt organisaties in hun innovatiereis. Hierbij gebruiken wij ons innovatie-kompas.

Simpel Samenwerken

Onafhankelijk van plaats- en tijd samenwerken is essentieel voor het succes van iedere organisatie. Er zijn wereldwijd meer mobiele toepassingen dan mensen en het werk gebeurt meer en meer buiten kantoren en kantoortijden.  Dit vereist een efficiëntere manier van samenwerken en verbinden. Legacy systemen zijn hierin vaak een belemmerende factor.

Simpele Processen 

U heeft de laatste jaren geïnvesteerd in het efficiënter maken van uw bedrijfsprocessen. Daarbij houdt u steeds in het achterhoofd dat verandering alleen goed is als het verbetering brengt. Naar die verbetering bent u steeds op zoek. Ziet u de samenhang tussen alle die processen nog wel, al dan niet in ketenverband? Is uw processysteem complexer geworden dan uw processen zelf? HCS Company brengt deze complexiteit terug naar een beheersbaar niveau.

Simpel Ontsluiten

Informatie is overal. Bedrijven zijn steeds meer digitaal, met gegevens als de motor van de nieuwe digitale economie. Om juiste en tijdige beslissingen te kunnen nemen is het van groot belang dat u toegang heeft tot informatie om die beslissingen op te baseren. Daarnaast vragen uw klanten u voortdurend en op steeds wisselende tijdstippen om informatie: over uw producten, of over de status van een aanvraag. Deze informatie bevindt zich steeds meer in veel verschillende systemen. Gegevensontsluiting kan eenvoudiger.

Simpel Automatiseren

Heterogene IT wordt steeds complexer; time to market van IT moet steeds korter. Tegelijkertijd moet er meer gedaan worden met minder mensen. Beheer van een beperkt aantal servers per persoon (pet-care) verandert naar een veelvoud ervan (cattle). Bij klanten waar handen tekort zijn om omgevingen te beheersen, is overzicht gewenst. Dit alles kan ook volledig automatisch, zonder downtime.

Simpel Sourcen

U wilt snel kunnen inspelen veranderende marktomstandigheden en kunnen rekenen op ondersteuning van experts. Het is lastig om daarvoor een goede partij te vinden die u hierin volledig ontzorgt. Er zijn namelijk al zoveel partijen die gekwalificeerd en flexibel personeel kunnen leveren. Simple Sourcing van HCS Company ontzorgt u door gericht en kwalitatief hoogwaardig IT-ers te leveren. 

Bent u er klaar voor?

Op basis van onze jarenlange ervaring en nieuwe mogelijkheden in de markt hebben we een Quick-Scan ontwikkeld om verbeteringen voor uw organisatie in kaart te brengen.
Het resultaat van de Quick-Scan is een op maat gemaakte Klant-Succes-Case op één A4.