OpenShift en DevOps Training

DevOps omvat veel meer dan dat de meesten in eerste instantie verwachten. In veel organisaties zien we dat DevOps niet verder komt dat Continuous Integration en Continuous Delivery. Resultaat is dat de beheerorganisatie en de beheerders dit ervaren als een feestje van de ontwikkelaars als vervolg op Agile. Binnen DevOps is het dan ook de hoogste tijd om meer balans aan te brengen en tevens de veranderingen te bezien vanuit het vakgebied van beheer, we doen aan OpsDev!

Volg onze training!

Bij deze training vertrekken we vanuit de vraag waarom het oppakken van DevOps nuttig dan wel noodzakelijk is. We definiëren het fenomeen laten zien wat de kern van de veranderingen in de organisatie is. Ook geven we inzicht in de verschillen in de ‘mindset’ van de organisatie en mensen die daar werken. Last but not least zoomen we in op concrete technische en niet-technische oplossingen die onder de noemer van DevOps geïmplementeerd worden. De training wordt afgesloten met een examen en bij goed gevolg ontvang je een HCS DevOps Certificaat.