Helping Clients Succeed

HCS Company bestaat ruim 12 jaar en ontleent haar roots van het eiland Texel. Door het uitzonderlijk hoge kwaliteitsniveau en de senioriteit van de professionals op het gebied van technisch ketenbeheer is HCS Company een graag geziene gast in ICT omgevingen die als complex ervaren worden. Dit omdat wij het overzicht bewaren en de zaken weer eenvoudig maken. 

Vanaf 2015 is HCS Company zich gaan specialiseren in meer dan technisch ketenbeheer. We helpen onze klanten eenvoud terug te brengen in alles, maar bovenal ICT. We geloven in de kunst van de eenvoud. Wij geloven in fijnmazige verandering in specifieke gebieden waarmee onze klanten stabiliteit en effectiviteit realiseren, te weten: Innoveren, Samenwerken, Processen verbeteren, Data ontsluiten, Technisch Beheer en flexibel personeel.

Onze definitie van succes

 • Talenten en ambities van mensen
        boven structuren en systemen 
 • Samenwerken aan gedeelde doelen
        boven eenzijdige contracten vol KPI's
 • Creëren van eenvoud
        boven accepteren van de status quo
 • Simpele doelmatigheid
       boven irreële planuitvoering
 • Zakelijke echtheid
        boven echte zakelijkheid

The nature of Sales has to change. We have to get past dysfunctions of selling and buying and get real. Getting real is to be authentic; to be truthful, to say what you mean; to be congruent to your values...to get to the heart of the matter; to open up your belief systems to examination; to increase your awareness of what is really going on, and to widen your choices of how to respond.

Mahan Khalsa Thought Leader at FranklinCovey