Aanpak

Simplicity begint voor ons bij het besef dat in het begin niet het gehele traject is te overzien. Door ontkoppel-punten te creëren en deze op te delen in overzichtelijke stappen wordt het maken van keuzes weer mogelijk. We hebben op basis hiervan een standaard aanpak ontwikkeld, die bestaat uit vier stappen.

Analyseren
We maken ons uw situatie razendsnel eigen en hebben de aanpak voor het vervolg op hoofdlijnen duidelijk. We spreken samen af wat we gaan doen. Risico's zijn onderkend en de planning is gereed. U heeft een duidelijk beeld van waar uw uitdaging zich bevindt.

Proof-of-Concept 
We laten met een proof-of-concept daadwerkelijk zien hoe we voorstellen uw uitdaging aan te gaan. Dat schept helderheid over wederzijdse verwachtingen, maar laat bijvoorbeeld ook in een vroeg stadium duidelijk wat wel en niet gaat werken. Zien is geloven noemen we dat. Op basis van de proof-of-concept passen we ons plan van aanpak aan.

Roadmap
Tijdens onze samenwerking meten we continu in hoeverre onze oplossingen bijdragen aan het gewenste resultaat. Dit doen we op basis van een roadmap die we samen met u opstellen. Een roadmap is een geprioriteerde lijst van stappen die we in wisselende volgorde kunnen zetten. U kiest de volgorde. Hierdoor blijven we wendbaar.

Implementeren
Als iedereen tevreden is over de uitkomsten van Proof-of-Concept en zowel plan als roadmap in uw organisatie gedragen zijn starten we de implementatie. We kiezen daarbij de methodiek die het beste bij uw organisatie past. Agile als het kan, maar waterval (of een combinatie) is vaak ook mogelijk. Onze specialisten kennen hun weg in zowel technische als organisatorische implementaties.